Zakladajúce členky a lektorky vzdelávania

l_holosova
Ľubica Golianová

Mgr. Ľubica Golianová (1982) absolvovala štúdium sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2007 pracuje so seniormi, najskôr 2 roky ako sociálna pracovníčka v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, neskôr 5 rokov ako vedúca Strediska sociálnych služieb v Banskej Bystrici, ktoré poskytuje sociálne služby ako denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou pobytovou formou. Založila a vedie podpornú skupinu príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou (SPOĽACH) v Banskej Bystrici. Momentálne sa popri rodičovskej dovolenke venuje problematike starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií.
Kontakt: holosoval@gmail.com

 

j_kniezova
Júlia Kniezová

Mgr. Júlia Kniezová (1985) vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rok pracovala ako dobrovoľníčka a zároveň koordinátorka dobrovoľníkov v domove sociálnych služieb a v hospici. Neskôr pracovala v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby ako sociálna pracovníčka. Venovala sa vytváraniu aktivizačného programu pre klientov s Alzheimerovou chorobu a koordinovala dobrovoľnícku činnosť v zariadení. V súčasnosti  popri materskej dovolenke venuje svoj voľný čas občianskemu združeniu SPOĽACH.
Kontakt: julia.kniezova@gmail.com

 

j_rencova
Jana Renčová

Mgr. Jana Renčová (1965) má za sebou 14 rokov praxe v oblasti školstva (učiteľka MŠ, vychovávateľka na SŠ a ZŠ). Externe vyštudovala andragogiku a sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako dobrovoľníčka sa venuje aktivizácii seniorov s ochorením demencie v zariadeniach sociálnych služieb. Venuje sa aj tréningom pamäti v zariadeniach pre seniorov. Je koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľničiek v občianskom združení SPOĽACH. Pracuje ako externá lektorka pre Akadémiu vzdelávania, pobočka Banská Bystrica.
Kontakt: janarencova@gmail.com

 

m_tokovska
Miroslava Tokovská

PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. (1974) je pôvodným vzdelaním a povolaním zdravotná sestra so skúsenosťami z Nemecka, vyštudovanou sociálnou pracovníčkou s praxou na gerontopsychiatrickom oddelení v Nórsku, v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov na Slovensku. Aktívne pôsobila v rokoch 2012-2015 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Katedre sociálnej práce v Banskej Bystrici v pozícii odbornej asistentky. V súčasnosti žije a pracuje v Nórsku na VID Specialized University v meste Sandnes, kde je zamestnaná na pozícii spolupracovníčky profesora (associate professor) pre prípravu na budúce povolanie pomáhajúcich profesionálov. Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému: Aktivizácia seniorov s ochorením demencie. Venuje sa lektorskej činnosti pre oblasť opatrovateľstva a celoživotného vzdelávania pre pomáhajúcich profesionálov a publikuje odborné články z oblasti sociálnozdravotnej starostlivosti a sociálnej práce so zameraním na oblasť práce so seniormi s demenciou, sociálne služby a špecifické metódy práce s osobami s ochorením demencie. Zúčastňuje sa medzinárodných konferencií orientovaných na sociálnu prácu so seniormi s ochorením demencie a lektoruje i spolupracuje na vzdelávaní pomáhajúcich profesionálov zo zariadení sociálnych služieb, pre Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a pre Centrum Memory, n. o. v Bratislave.
Kontakt: mirka.tokovska@gmail.com