Zakladajúce členky a lektorky vzdelávania

l_holosova
Ľubica Golianová

Mgr. Ľubica Golianová (1982) absolvovala štúdium sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2007 pracuje so seniormi, najskôr 2 roky ako sociálna pracovníčka v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, neskôr 5 rokov ako vedúca Strediska sociálnych služieb v Banskej Bystrici, ktoré poskytuje sociálne služby ako denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou pobytovou formou. Založila a vedie podpornú skupinu príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou (SPOĽACH) v Banskej Bystrici. Momentálne sa popri rodičovskej dovolenke venuje problematike starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií.

Kontakt: holosoval@gmail.com

 

j_kniezova
Júlia Kniezová

Mgr. Júlia Kniezová (1985) vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rok pracovala ako dobrovoľníčka a zároveň koordinátorka dobrovoľníkov v domove sociálnych služieb a v hospici. Neskôr pracovala v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby ako sociálna pracovníčka. Venovala sa vytváraniu aktivizačného programu pre klientov s Alzheimerovou chorobu a koordinovala dobrovoľnícku činnosť v zariadení. V súčasnosti  popri materskej dovolenke venuje svoj voľný čas občianskemu združeniu SPOĽACH.

Kontakt: julia.kniezova@gmail.com

 

j_rencova
Jana Renčová

Mgr. Jana Renčová (1965) má za sebou 14 rokov praxe v oblasti školstva (učiteľka MŠ, vychovávateľka na SŠ a ZŠ). Externe vyštudovala andragogiku a sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako dobrovoľníčka sa venuje aktivizácii seniorov s ochorením demencie v zariadeniach sociálnych služieb. Venuje sa aj tréningom pamäti v zariadeniach pre seniorov. Je koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľničiek v občianskom združení SPOĽACH. Pracuje ako externá lektorka pre Akadémiu vzdelávania, pobočka Banská Bystrica.

Kontakt: janarencova@gmail.com

 

Miroslava Tokovská
Miroslava Tokovská

PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. (1974) je pôvodným vzdelaním a povolaním všeobecná sestra so skúsenosťami z Nemecka, vyštudovanou sociálnou pracovníčkou s praxou na gerontopsychiatrickom oddelení v Nórsku, v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov na Slovensku. Pôsobila aj ako vedúca odboru sociálnych služieb mesta Banská Bystrica. Aktívne pôsobila v rokoch 2012-2015 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Katedre sociálnej práce v Banskej Bystrici v pozícii odbornej asistentky. Od roku 2015 žije a pracuje v Nórsku na Kristiania University College v Oslo, kde je zamestnaná na pozícii docentky pre vedu, výskum a prípravu na budúce povolanie pomáhajúcich profesionálov pre prácu vo verejnom zdravotníctve a komunitných sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, terénnej sociálnej práce i komunitného ošetrovateľstva. Jej vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasti: 

  • starostlivosti o seniorov a migrantov v seniorskom veku, 
  • verejné zdravotníctvo a sociálna práca, 
  • sociálno-patologické javy v seniorskom veku, 
  • nefarmakologické prístupy v starostlivosti o osoby s demenciou 
  • sociálna práca s rodinou formou psychosociálnej podpory a
  • zvyšovanie kvality vzdelávania pomáhajúcich profesionálov.  

Kontakt: mirka.tokovska@gmail.com