Prehľad aktivít SPOĽACH, o. z.

Dátum a miesto konania Názov podujatia Názov príspevku
4.12.2014

Ružomberok – konferencia

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve a sociálnej práci Interdisciplinárna spolupráca v podpornej skupine

osôb s demenciou Alzheimeroveho typu

2.12.2014

Banská Bystrica

Osvetová prednáška v Klube zdravia Alzheimerova choroba – A čo ďalej?
14.10.2014 SME blog Michal Patarák – Alzheimerova demencia stručne a jednoducho
26.9.2014 RTVS – Fokus Rodina Alzheimerova choroba v rodine
25.9.2014

Piešťany

vzdelávací seminár

Seminár o Alzheimerovej chorobe podujatie AkSen Podporná skupina ako forma pomoci rodinám a príbuzným osôb s Alzheimerovou chorobou
27.3.2014

Prešov – konferencia

Starostlivosť o ľudí trpiacich na Alzheimerovu chorobu a demencie rôznej etiológie Riešenie sociálnych

dôsledkov Alzheimerovej choroby v podpornej skupine

 

19.3.2014 Rádio Lumen Týždeň mozgu v občianskom združení SPOĽACH
12.3.2014 Osvetová prednáška pre verejnosť Alzheimerova choroba sa týka všetkých
5.3.2014 Rádio Regina – štúdio Banská Bystrica SPOĽACH pomáha príbuzným ľuďom s Alzheimerovou chorobou
25.2.2014 Rádio Lumen – rubrika Občan O Alzheimerovej chorobe a SPOĽACH
29.11.2013

Prešov – konferencia

Sociálny kapitál starnutia Pomoc k svojpomoci v podpornej skupine rodinných príslušníkov osôb s demenciou
7.10.2013 Rádio Regina – štúdio Banská Bystrica Tréningy pamäti v občianskom združení SPOĽACH
27.9.2013

Hradec Králové – konferencia

  1. Hradecké dny sociální práce
Význam podpornej skupiny v sociálnej práci s rodinou so seniorom

 

12.4.2013 RTVS – relácia Fokus rodina Alzheimerova choroba v rodine a o podpornej skupine SPOĽACH
20.9.2013

Bratislava – konferencia

  1. medzinárodná vedecká konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby
Podporná skupina ako forma pomoci rodine s človekom s Alzheimerovou chorobou
3.9.2013

 

Rádio Lumen – rubrika Zdravotníctvo Propagácia občianskeho združenia SPOĽACH