Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie o Alzheimerovej chorobe

Mesiac september je každoročne medzinárodným mesiacom Alzheimerovej choroby a v dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Bratislave konala už X. medzinárodná vedecká konferencia s názvom “Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby”. Zúčastnili sa jej aj predsedníčka SPOĽACH, o.z. Ľubica Golianová a členka OZ Adriana Palušová. Na …