Oznam – zrušenie plánovaných podujatí

SPOĽACH, o. z. oznamuje, že v súvislosti s možným šírením koronavírusu ruší plánované podujatia v mesiaci marec 2020. Neuskutoční sa prednáška Z čoho profituje mozog? v rámci Týždňa mozgu 2020 (oznámená v Radničných novinách), ani podporná skupina v termíne 25.3.2020. O novom termíne podpornej skupiny Vás budeme informovať. V prípade potreby poradenstva nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese …

Venujte nám 2% z Vaších dani

Postup pre fyzické osoby – SZČO Postup pre právnické osoby 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať …