Správa z osvetovej prednášky

„Alzheimerova choroba v rodine. A čo ďalej?“ bol názov osvetovej prednášky, ktorá sa konala koncom júna 2018. Prednášajúca PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. vo svojej prednáške prezentovala v krátkosti prejavy Alzheimerovej choroby. Prítomní sa dozvedeli kde hľadať pomoc a ako fungujú sociálne služby. V poslednej časti prednášky boli vysvetlené tipy a triky v starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou a dôležitosti …