Currently browsing category

Spoľach v médiach

7.10.2013 – Rádio Regina

Rádio Regina – 7.10.2013 – krátky príspevok o tréningoch pamäti realizovaných SPOĽACH, o.z. Hostia relácie: PhDr. Miroslava Tokovská, Mgr. Ľubica Golianova a …