Kto sme

Občianske združenie SPOĽACH, o.z. vzniklo v roku 2012. Jeho poslaním je zlepšovať kvalitu života ľudí s ochorením Alzheimerovej choroby a demencie rôznej etiológie prostredníctvom pomoci, podpory,  vzdelávania a poskytovania služieb týmto osobám, ich príbuzným, dobrovoľníkom, pomáhajúcim profesionálom a ďalším zainteresovaným osobám.

Vzniku občianskeho združenia predchádzalo založenie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou CHorobou v júni 2011. Podporná skupina SPOĽACH bola odpoveďou na početné otázky príbuzných ohľadom špecifickej starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou a formou emocionálnej podpory pre všetkých, ktorých sa Alzheimerova choroba nejakým spôsobom dotýka.

SPOĽACH, o.z. združuje ľudí (pomáhajúcich profesionálov i laikov), ktorým nie je ľahostajný osud ľudí s Alzheimerovou chorobou. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami združenia, vyplní písomnú prihlášku a zaplatí členský poplatok (5,- Eur/rok, študenti a dôchodcovia 3,50 Eur/rok). Povinnosťou člena je platiť stanovené členské. V prípade vypísania prihlášky a neuhradenia členského je členstvo vylúčené.

SPOĽACH, o.z . je kontaktným miestom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

Na stiahnutie: