Podporná skupina

SPOĽACH – Skupina Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, po prvýkrát vznikla ako neformálna skupina združujúca osoby so záujmom o Alzheimerovu chorobu dňa 22. júna 2011. O rok neskôr, dňa 20.12.2012 zakladateľky podpornej skupiny založili občianske združenie pod týmto istým názvom. SPOĽACH pravidelne organizuje stretnutia (1xmesačne), kde na podnet príbuzných a opatrovateľov sa pripraví konkrétna téma a pozvú sa na ňu odborníci z danej oblasti.

Témy predchádzajúcich stretnutí:

Cieľom podpornej skupiny je okrem získania užitočných informácií aj poskytovanie emocionálnej podpory príbuzným a opatrovateľom, vzájomná výmena skúseností a nachádzanie nových riešení problémov pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou.

Členom podpornej skupiny sa môže stať ktokoľvek, koho sa nejakým spôsobom dotkla Alzheimerova choroba (trpí ňou jeho príbuzný, opatruje človeka s Alzheimerovou chorobou), cíti, že potrebuje stretnutia s ľuďmi, ktorí majú podobný problém a chce sa dozvedieť viac o problematike starostlivosti o takto chorého. Stačí si zistiť termín stretnutia na www.spolach.sk a prísť. Viac informácií môžete získať na tel. čísle 0905 765 231. alebo emailom: spolach.oz@gmail.com.

Po skončení témy sa odborníčky a odborníci venujú poradenstvu, počúvaniu problémov a emocionálnej záťaže spojenej so starostlivosťou o človeka s ochorením Alzheimerovej demencie, pozitívne motivujú prítomných na zvládanie každodenných starostí, zapožičiavajú  odbornú literatúru, radia prostredníctvom emailov a telefonických otázok. Od júna 2012 sa ponúka aj možnosť prísť s chorým, o ktorého sa počas poradenstva postarajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci pripravení na prácu so seniormi s Alzheimerovou chorobou.