Rok 2016

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2016

  • Človek s Alzheimerovou chorobou v starostlivosti domácej ošetrovateľskej agentúry
  • Ako efektívne komunikovať s osobou s Alzheimerovou chorobou I.
  • Inšpirácie a vízie v starostlivosti o osoby s demenciou
  • Ako zvládnuť bežný deň s človekom s Alzheimerovou chorobou
  • Ako efektívne komunikovať s osobou s Alzheimerovou chorobou II.
  • Kvalita života osôb s demenciou Alzheimerovho typu
  • Novinky v starostlivosti o osoby s demenciou
  • Život človeka s demenciou v zariadení sociálnych služieb
  • Sieťovanie sociálnych služieb pre seniorov s demenciou
  • Denný režim človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí

Späť na Podporná skupina