Tréningy pamäti

TRÉNING PAMÄTI:

 • je vzdelávací a preventívny program, ktorý je zameraný na posilňovanie pamäti a aktivizáciu kognitívnych (rozumových) schopností.

Cieľom tréningu pamäti je:

 • posilňovať jednotlivé druhy pamäti (krátkodobá a dlhodobá pamäť)
 • stimulovať činnosť mozgu, ako aj jednotlivých častí mozgu
 • osvojiť si jednotlivé techniky trénovania pamäti a ich využitie v každodennom živote
 • získať a posilniť sebavedomie a nezávislosť
 • získať nové sociálne kontakty a nové poznatky
 • trénovanie pamäti môže slúžiť aj ako prevencia depresií a osamelosti seniorov

 

KOGNITÍVNY TRÉNING:

 • je aktivizácia osôb s poruchami pamäti v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu
 • je to stimulácia funkcií mozgu, ktorá je cielene zameraná na kognitívne schopnosti: pamäť, reč, myslenie a úsudok
 • cvičenia sú zamerané a realizované podľa individuálnych schopností účastníkov kognitívneho tréningu

Cieľom kognitívneho tréningu je:

 • udržiavanie kognitívnych schopností na aktuálnej úrovni
 • aktivizácia účastníkov kognitívneho tréningu
 • nadviazanie sociálnych kontaktov, prevencia osamelosti

 

Občianske združenie SPOĽACH ponúka TRÉNINGY PAMÄTI pod vedením certifikovanej trénerky pamäti.

Tréningy pamäti prebiehajú skupinovou formou a jedno stretnutie trvá cca 90 minút (1,5 h).

Minimálny počet účastníkov je 6, maximálny 12.

Po dohode môžu tréningy pamäti prebiehať aj individuálnou formou.