Rok 2012

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2012

 • Priame dôsledky Alzheimerovej choroby a liečba
 • Vzdelávací film Vipharm – Demencia pri Alzheimerovej chorobe
 • Ako udržiavať existujúce schopnosti človeka s Alzheimerovou chorobou
 • Kde hľadať pomoc
 • Emocionálna záťaž pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou
 • Prvé štádium Alzheimerovej choroby
 • Druhé štádium Alzheimerovej choroby
 • Právna rovina starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou
 • Tretie štádium Alzheimerovej choroby
 • Počúvanie v komunikácii s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou
 • Sociálne služby pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
 • Hmatová stimulácia u ľudí s Alzheimerovou chorobou

Späť na Podporná skupina