Rok 2011

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2011

  • Priame dôsledky Alzheimerovej choroby a liečba
  • Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou
  • Problémy s náladou – depresia, agresivita, podozrievavosť
  • Problémové správanie – závislé správanie, blúdenie, nočný nepokoj
  • Nezabúdajme na seba

Späť na Podporná skupina