Rok 2017

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2017

  • Využitie hudby v starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou
  • Výmena skúseností opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou
  • Aby mozog dobre fungoval
  • Aktivity bežného života pre osoby s Alzheimerovou chorobou
  • Prevencia depresií pri opatrovaní človeka s Alzheimerovou chorobou
  • Možnosti zvládania starostlivosti o osobu s Alzheimerovou chorobou
  • Novinky v nefarmakologickej liečbe Alzheimerovej choroby
  • Bolesť u ľudí s Alzheimerovou chorobou
  • Človek s Alzheimerovou chorobou v starostlivosti domácej ošetrovateľskej agentúry
  • Nezabúdajme na seba