Rok 2018

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2018

  • Kam kráčam s podpornou skupinou?
  • Problémy s náladou a správaním u ľudí s Alzheimerovou chorobou
  • Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou
  • Podpora existujúcich schopností u ľudí s Alzheimerovou chorobou
  • Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou II.
  • Alzheimerova choroba v rodine a čo ďalej
  • Novinky v nefarmakologickej liečbe Alzheimerovej choroby
  • Ako sa naučiť žiť s Alzheimerovou chorobou
  • Najčastejšie chyby pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou
  • Alzheimerova choroba. A čo ďalej?