Rok 2013

Témy predchádzajúcich stretnutí v roku 2013

 • Poruchy prijímania potravy a tekutín pri Alzheimerovej chorobe
 • Práca so spomienkami a ich využitie v domácom prostredí
 • Slovenská Alzheimerova spoločnosť
 • Zvládanie emocionálnej záťaže pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou
 • Ako efektívne komunikovať s človekom s Alzheimerovou chorobou
 • Tréningy pamäti z pohľadu prevencie Alzheimerovej choroby
 • Pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou.
 • Aktivizácia zmyslov ľudí s Alzheimerovou chorobou
 • Možnosti dobrovoľníctva pri starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou.
 • Relaxácia pre opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou. 
 • Terminálne štádium ľudí s Alzheimerovou chorobou
 • Možnosti psychiatra v liečbe Alzheimerovej demencie

Späť na Podporná skupina