21. September – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je jedným z najobávanejších ochorení aké ľudstvo pozná.

Mnohí príbuzní takto chorých ľudí pripisujú jej prvé príznaky starobe, depresii, alebo drobnej indispozícii človeka. Častokrát toto ochorenie odhalia tí príbuzní, ktorí sú s takto postihnutým človek málo, resp. ho vidia  po dlhšom čase.

Alzheimerova choroba postupuje spočiatku pomaly a pozvoľne…

Medzi základné príznaky patria zhoršovanie krátkodobej pamäti, dezorientácia v čase, neschopnosť rozpoznávať známe miesta.

Ak pozorujete u svojho príbuzného príznaky začínajúceho ochorenia, neváhajte a pomôžte mu. Váš príbuzný cíti zmeny, ktoré sa mu dejú, ale často nemá odvahu sa s týmto problémom zdôveriť a riešiť ho s kýmkoľvek.

Radi vám všetkým s týmto problémom pomôžeme a nasmerujeme ďalšie vaše kroky.

Vaše zakladateľky a dobrovoľníčky OZ Spoľach

Zdroj obrázku: SXC/free