Komunikácia s ľudmi s Alzheimerovou chorobou – 2. časť

Pozývame Vás na bezplatnú prednášku určenú pre rodinných príslušníkov ľudí s alzheimerovou chorobou: Komunikácia s ľudmi s Alzheimerovou chorobou – 2. časť, ktorá sa uskutoční dňa 15. januára 2015 od 13.00h do 16.00 hod., v Diecéznom centre Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica.

Prednášať bude: Mgr. Mária Wirth, PhD., certifikovaná lektorka Validation ®Naomi Feil-Teacher z Bratislavy

  • Validácia (uznanie, potvrdenie) je špecifická metóda komunikácie s dezorientovaným starým človekom trpiacim demenciou, ktorá uznáva hodnotu človeku bez ohľadu na mieru dezorientovanosti a potvrdzuje emočné prežívanie jednotlivca.
  • Lektorka pravidelne prednáša na konferenciách, organizuje vzdelávanie pre pomáhajúcich profesionálov, ale i rodinných príslušníkov ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Prihlásiť sa je potrebné do 22.12.2014 formou emailu na: spolach.oz@gmail.com, prípadne telefonicky na telefónnom čisle: 0905 765 231

Prihlásiť sa už nie je možné, z dôvodu naplnenia kapacity. Ďakujeme za pochopenie.

Za organizačný tím: PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. a Mgr. Jana Renčová

Plagát na stiahnutie: