Odborné podujatie Alzheimer SLOVENSKO 2022

Slovenská Alzheimerova spoločnosť Vás pozýva na bezplatné odborné podujatie

14. mája 2022 ONLINE

Cieľom odborného podujatia je prinášať najnovšie vedecké a odborné poznatky pre pracovníkov z praxe z rôznych regiónov Slovenska.

Odborné podujatie je určené riaditeľom, manažérom, koordinátorom sociálnych služieb a zariadení, ďalej pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, dobrovoľníkom, ktorí sa venujú starostlivosti o ľudí s demenciou a ich rodiny.

BLOK I

Od vedy k človeku s demenciou

Podarí sa nám nájsť zázračný liek na demenciu?

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Predseda SAS, riaditeľ NÍU, vedecký pracovník


Od správnej diagnostiky až po úspešnú liečbu

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Predseda SAS, riaditeľ NÍU, vedecký pracovník


Kto je človek s demenciou?
Je dezorientácia vždy len patológiou mozgu?

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Podpredsedníčka SAS, liečebný pedagóg


Podporná skupina a jej význam v manažmente starostlivosti o človeka s demenciou

Mgr. Katarína Kiseľáková, Mgr. Angelika Herčková, regionálne koordinátorky SAS pre východné Slovensko, Arcus ZpS a Šza, KE


Prestávka

BLOK II

Spolu a pre druhých v demencii

10:45-12:15 hod.


Aké vnútorné zmeny je možné dosiahnuť u neformálneho opatrovateľa podporno-edukačným programom? Výsledky výskumu
Mgr. Mária Wirth, PhD.

Podpredsedníčka SAS, liečebný pedagóg


Ako pomáhame neformálnym opatrovateľom v Banskej Bystrici?

Mgr. Juliana Holosová, regionálna koordinátorka SAS pre stredné Slovensko, SPOLACH, OZ, BB


Ako zohnať financie na činnosti SAS ?

Mgr. Jana Szeifová, Mgr. Alexandra Palkovič, projektové manažérky pre SAS


Ako začať? Infobody – Kontaktné miesta – Regionálni koordinátori

Mgr. Zlatica Pisklová, tajomníčka SAS


Diskusia a ukončenie odborného podujatia

Chcem sa prihlásiť
Podmienky na prihlásenie sa
Pridajte sa k nám!

Členstvo v Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti ponúka účasť na odborných podujatiach buď bezplatne, alebo so zľavou.  Slovenská Alzheimerova spoločnosť svojich členov informuje o najnovších poznatkoch z výskumu a z odbornej starostlivosti o človeka s demenciou. Príspevky podporujú aj činnosti v regiónoch Slovenska, v ktorých členovia pracujú, alebo žijú.
Členstvo má však aj celospoločenský a morálny rozmer. Veľkosti komunity svojím počtom členov získava pozornosť a to nielen v spoločnosti,ale aj  v sociálnej politike. Podpora rodinných opatrovateľov, chránenie práv dotknutých osôb, odtabuizovanie témy demencie je prioritou pacientskej organizácie, pretože pacienti a ich rodiny žijú medzi nami.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre členstvo.
Chcem sa stať členom SAS