OSVETOVÁ PREDNÁŠKA: ALZHEIMEROVA CHOROBA OTÁZKY A ODPOVEDE – 21.4.2022

Prednášajúca
doc. PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
Zodpovedá za magisterské témy „Aplikované verejné zdravie“, „Migračné zdravie“, „Kvalitatívne metódy“, „Choroby životného štýlu“ a „Demencia a sociálna podpora“. Autorka robí výskum v témach: Verejné zdravie, demencia a najbližšie rodiny, starnutie a zdravie a sociálne vedy.

Prednáška je určená širokej laickej i odbornej verejnosti.

Program
• Je Alzheimerova choroba demencia?
• Čo prežíva rodina so seniorom s ochorením de-mencie?
• Ako sa dá pomôcť osobám s demenciou a ich rodinám?
• Kde hľadať pomoc, podporu a poradenstvo?

Prihlasovacie údaje
Join Zoom Meeting
Prihlásiť sa TU klikom
Meeting ID: 615 3058 2712
Passcode: 177573

Kontakt
www.alzheimer.sk
t.č.: +421 948 211 372
Email: spolocnost@alzheimer.sk