Pozvánka na odborné podujatie – SLOVENSKO Alzheimer 2023

27. mája 2023 v Banskej Bystrici

Pre pacientov s demenciou a ich rodiny
Pre pomáhajúce profesie
Pre verejnosť


Miesto konania:
Centrum nezávislej kultúry, Nám. SNP 16/16, 974 01 Banská Bystrica

Vstupné:
5 EUR členský poplatok SAS
Dobrovoľné