Pozvánka na vzdelávacie podujatie na tému: Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou.

SPOĽACH, o. z. Vás pozýva na vzdelávacie podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25.2.2023 od 14.00 do 18.00 hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici.

S Mgr. Máriou Wirth, PhD., certifikovanou VTI trénerkou Validation Naomi Feil sa budeme venovať téme Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ľubica Golianová

SPOĽACH, o.z.