Pozývame na stretnutie podpornej skupiny 25.08.2021

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej choroby a pozýva Vás na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu 25.8.2021 o 16.00 hodv priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici.

Spoločne sa budeme venovať téme Stimulácia poznávacích funkcií u ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ľubica Golianová

SPOĽACH, o.z.