Prednáška: Demencia – výzva globálneho zdravia pre 21. storočie

ONLINE 7.4.2022 v čase: 13:00-15:30 HOD.

Prednášajúca
doc. PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
Vice President for International Relations SAS
Zodpovedá za magisterské štúdium v odbore: Aplikované vedy verejného zdravotníctva. Vyučuje predmety: „Demencia a sociálna podpora“; „Zdravie migrantov“; „Prevencia civilizačných a infekčných ochorení“; „Kvalitatívne výskumné metódy“ a. i. Rozvoj vedy a výskumu realizuje prednášajúca v témach: Demencia v rodine, Starnutie, Verejné a psychické zdravie, Inklúzia, Nefarmakologické intervencie…

Prednáška je určená širokej laickej i odbornej verejnosti.

Program

  • Prehľad ochorenia demencie – výskyt, definícia, diagnostika, prevencia, liečba, prognóza
  • Reflexia súčasného stavu starostlivosti a pomoci rodine s výskytom diagnózy Alzheimerovej choroby v zahraničí a na Slovensku
  • Prezentácia podporných skupín ako nástroja poradenstva a sociálnej podpory na Slovensku
  • Výzvy pre dobrú prax v sociálnom a zdravotníckom sektore

Prihlasovacie údaje

Join Zoom Meeting
Prihlásiť sa TU klikom
Meeting ID: 697 3314 6660
Passcode: 997774

Kontakt

  • www.alzheimer.sk
  • Mobil: +421948211372
  • Email: spoločnosť@alzheimer.sk