7.10.2013 – Rádio Regina

Rádio Regina – 7.10.2013 – krátky príspevok o tréningoch pamäti realizovaných SPOĽACH, o.z.

Hostia relácie: PhDr. Miroslava Tokovská, Mgr. Ľubica Golianova a Mgr. Jana Renčová.

Reláciu si môžete vypočuť v archíve RTVS:
http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/mozaika-domova/archiv?date=07.10.2013