Raňajky s Alzheimerom – 8.6.2024

Svoj záujem o účasť nahláste na spolach.oz@gmail.com do 6.6.2024.