SPOĽACH, o.z. oslavuje 5. narodeniny

20. decembra 2017 oslavuje občianske združenie SPOĽACH v Banskej Bystrici 5. výročie svojej existencie. Vzniku občianskeho združenia predchádzalo založenie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou CHorobou. Zo skratky názvu tejto podpornej skupiny je aj odvodený názov nášho občianskeho združenia. Podporná skupina funguje v pravidelných mesačných intervaloch už od roku 2011, pričom sa stretáva vždy o 16.00 h v stredu v polovici mesiaca v prenajatých priestoroch v centre mesta Banská Bystrica.

Podporná skupina pracuje na báze diskrétnosti, dôvery a profesionálneho poradenstva. V rámci  skupiny sa vystriedalo mnoho odborníkov z oblasti sociálnej práce, psychológie, medicíny, ošetrovateľstva, ale i liečebnej pedagogiky či práva. Za šesť rokov sa podpornej skupiny zúčastnilo spolu 762 prevažne rodinných príslušníkov (synovia, dcéry, nevesty, súrodenci, manželky i manželia, netere i synovci), i pomáhajúcich profesionálov najmä z oblasti profesionálneho opatrovateľstva.  Niektorí jednotlivci navštevovali  podpornú skupinu takmer päť rokov a niektorí prichádzajú aj po smrti svojho blízkeho, aby pomohli tým, ktorí sú len na začiatku náročnej opatery. Takýmto spôsobom sa napĺňa aj zmysel pomoci k svojpomoci. Samotní účastníci podpornej skupiny zdieľajú svoje skúsenosti (aj pozitívne aj negatívne), aby ostatných podporili v úsilí alebo ich varovali pred prekážkami a chybami. Za tie roky praxe a skúseností rozbehlo občianske združenie aj prácu s dobrovoľníkmi, zapožičiava zdarma odbornú literatúru na tému demencia, organizuje osvetové prednášky pre verejnosť v rámci Týždňa mozgu, poskytuje bezplatné individuálne osobné alebo telefonické poradenstvo, poskytuje rady aj prostredníctvom emailu, zúčastňuje sa odborných podujatí, prezentuje sa v médiách i na konferenciách, podieľa sa na výskume a rozvoji vedy. Každý kto potrebuje pomoc, radu alebo byť vypočutý môže sa zúčastniť podpornej skupiny bez poplatku, registrácie alebo objednávania. Je na každom účastníkovi či má chuť chodiť pravidelne alebo sporadicky na podpornú skupinu. Z rozhovorov s pravidelnými účastníkmi podpornej skupiny vyplýva jednoznačný pozitívny zážitok a citeľná psychosociálna podpora: „Iba na podpornej skupine cítim, že má niekto o mňa starosti a poskytuje mi starostlivosť… len o mňa. Bežne som to ja, čo musím poskytovať starostlivosť viac ako 24 hodín denne“. (56 ročná dcéra). Iná účastníčka (57 ročná dcéra): „Účasť v podpornej skupine by som prirovnala k veľkému, ťažkému batohu, ktorý nevládzem niesť a zrazu sa vynorí niekto, kto chápe, aký je ten batoh ťažký a pomáha mi tento batoh niesť.“ 56 ročný syn, ktorý pravidelne navštevoval podpornú skupinu nám povedal:„…neviem, ako by som dokázal zvládať starostlivosť o maminku bez poznatkov získaných práve na podpornej skupine. Už som stratil osobnú slobodu i priateľov. Zostávajú mi už len tri veci: maminka, viera v Boha a podporná skupina.“ Inými slovami napísané ide o ochranu a podporu psychického zdravia  aj o podporu zvládania  role opatrovateľa – teda tých, ktorí pomáhajú a ktorí potrebujú cítiť svoju hodnotu, vidieť zmysel v pomáhaní a načerpať silu do ďalších dní.