Spolu to zvládneme – pozvánka na podujatie o Alzheimerovej chorobe

Zaostrené na Alzheimerovu chorobu

Zaujíma vás ako pomôcť človeku s Alzheimerovou chorobou v rodine?
Aké aktivity sú pre neho vhodné? Aké sú možnosti dostupnej pomoci na Slovensku,
ako sa postarať nielen o Vášho blízkeho, ale aj o seba samého?

Slovenská Alzheimerova spoločnosť s podporou Ministerstva zdravotníctva SR Vás pozýva na podujatie

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Čas pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov ľudí s Alzheimerovou chorobou.
Ponúkame bezpečný priestor na stretnutie s príjemnými ľuďmi, získanie odborných informácií
aj výmenu vlastných skúseností z opatrovania v domácom prostredí.
Srdečne vítame všetkých, koho téma zaujíma z dôvodov osobných alebo profesijných.

Program stretnutia:

  1. Alzheimerova choroba a liečba (mozog – pamäť – neuróny – farmakoterapia)
  2. Ja ako opatrovateľ (nová rola v živote príbuzného)
  3. Moja podporná sieť (manažovanie starostlivosti o chorého nielen v rodine)
  4. „Môj – tvoj“ problém (identifikácia potrieb chorého a opatrovateľa)
  5. Pozadie stavov dezorientácie (dôvody dezorientácie pacientov s demenciou)
  6. Biografia môjho príbuzného (vplyv životného príbehu pacienta na stavy dezorientácie)
  7. Fázy dezorientácie (prehlbovanie stavu dezorientácie, charakteristika jednotlivých fáz)
  8. Komunikácia (nácvik komunikačných techník v konkrétnych situáciách)
  9. Riešenie krízových situácií (rôzne uhly pohľadov na záťažové situácie v komunikácii s pacientom)

Účasť na podujatí je bezplatná. Občerstvenie bude zabezpečené.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu je potrebné sa na podujatie prihlasovať.

Podujatie sa uskutoční: Spoľach o.z.
Termín konania: sobota 10. 2. 2018
Čas konania: 09:00 – 16:00
Miesto konania: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica
Kontaktné osoby: Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Prihlasovať sa je možné najneskôr do: 5. 2. 2018
e-mailom na: brandoburova@centrummemory.sk
alebo telefonicky na čísle recepcie: 02/62 41 41 43

Odborníci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sa tešia na Vaše otázky.

 

Plagát podujatia