Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie o Alzheimerovej chorobe

Mesiac september je každoročne medzinárodným mesiacom Alzheimerovej choroby a v dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Bratislave konala už X. medzinárodná vedecká konferencia s názvom “Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby”. Zúčastnili sa jej aj predsedníčka SPOĽACH, o.z. Ľubica Golianová a členka OZ Adriana Palušová.

Na konferencii odzneli mnohé zaujímavé a inšpiratívne prednášky, o ktorých Vás budeme radi informovať na podpornej skupine. Na fotografiách s odborníkmi liečebným pedagógom Mgr. Lukášom Behúlom a motogeragogičkou pani Thesi Zak z Viedne.