Správa z osvetovej prednášky

„Alzheimerova choroba v rodine. A čo ďalej?“ bol názov osvetovej prednášky, ktorá sa konala koncom júna 2018. Prednášajúca PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. vo svojej prednáške prezentovala v krátkosti prejavy Alzheimerovej choroby. Prítomní sa dozvedeli kde hľadať pomoc a ako fungujú sociálne služby. V poslednej časti prednášky boli vysvetlené tipy a triky v starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou a dôležitosti starostlivosti o samého seba. „Každý kto poskytuje opateru, musí myslieť aj na seba. Ak chceme pomáhať druhým, sami musíme mať dosť síl.“  V závere prednášky prednášajúca zdôraznila, že dg. Alzheimerova choroba neznamená, že človek na ňu zomrie zajtra. Dôležité je si pamätať, že emocionálna pamäť funguje do posledného dychu a že viac záleží na tom AKO sa rozprávame s osobou s Alzheimerovou chorobou a nie čo hovoríme. V každom prípade platí, že Človek s Alzheimerovou chorobou je VIAC ako TO čo zabúda.

Prednášky sa zúčastnilo cca 40 rodinných príslušníkov a pomáhajúcich profesionálov z celého Slovenska (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Ružomberok, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen…)

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú a budú pomáhať aj naďalej všetkým, ktorí to potrebujú.

Spoľach, o.z.