Príspevok z prednášky – Týždeň mozgu

Záznam rozhovoru, ktorý bol realizovaný pri uskutočnení aktivít v rámci týždňa mozgu. Bol odvysielaný v Rádiu Lumen, v rubrike Zdravotníctvo 19.3.2014.