Týždeň mozgu 15. – 21. marec 2021

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 15. – 21. marec 2021. 

Mozog je orgán, ktorý váži asi 1,5 kg, spotrebuje 20% energie a zodpovedá za všetky procesy v našom tele. Je hlavnou súčasťou centrálnej nervovej sústavy a výhradným miestom našej pamäti.

Skladá sa z dvoch hemisfér, obe vyzerajú rovnako, ale líšia sa funkciami. Ľavá je zodpovedná za racionalitu, organizačné schopnosti, logiku, fakty, jazyk. Pravej hemisfére sa pripisuje fantázia, kreativita, intuícia a umenie.

Základnou stavebnou jednotkou nervového systému je neurón. Neurónov je 80 – 100 miliárd, líšia sa tvarom a veľkosťou, ale všetky plnia rovnakú funkciu – prijímajú podnety a odovzdávajú ich ďalším neurónom alebo zmyslovým orgánom. Spájajú sa v tzv. synapsiách a tvoria rozsiahle siete. Práve v týchto sieťach je uchovávaná pamäť.

Oslávte Týždeň mozgu s nami. Pripravili sme si pre Vás e-mailový „seriál“ na tému Z čoho profituje náš mozog? Sledujte svoju e-mailovú schránku alebo našu facebookovú stránku :)