Týždeň mozgu 2023

Brain Awareness Week je celosvetová kampaň na podporu informovania verejnosti a podpory vedy o mozgu. Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa
konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane šestnástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové aktivity.

Prevencia porúch pamäti je možná viacerými spôsobmi:

  • Dostatok pohybových aktivít
  • Kognitívna aktivita
  • Vyvážená strava
  • Aktivity pravej mozgovej hemisféry

Preto Vám prinášame súbor aktivít, ktorými precvičíte viaceré kognitívne funkcie a rozhýbete svoj mozog spolu s miliónmi ďalších ľudí zapojených do Týždňa mozgu 2023.

Viac informácii v súbore na stiahnutie: