Venujte nám 2% z Vaších dani

SPOĽACH, o.z. je aj v roku 2019 registrovaným prijímateľom 2% z daní. V prípade, že sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SPOĽACH, pomôžete nám zlepšovať kvalitu života ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Ďakujeme.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete nižšie:

 

Postup pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 42304300 (vypisuje sa sprava )
  – Právna forma:                        občianske združenie
  – Obchodné meno/názov:          SPOĽACH, o.z.
  – Ulica:                                     Kapitulská
  – Číslo:                                     21
  – PSČ:                                      974 01
  – Obec:                                    Banská Bystrica
 3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2% ( 3%) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov ( meno a adresa, nie však poukázaná suma ) novinka od roku 2016.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. P O Z O R:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane .
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  – IČO: 42304300 (vypisuje sa sprava )
  – Právna forma:                        občianske združenie
  – Obchodné meno/názov:          SPOĽACH, o.z.
  – Ulica:                                     Kapitulská
  – Číslo:                                     21
  – PSČ:                                      974 01
  – Obec:                                    Banská Bystrica
 6.  
 7. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 8. Ak súhlasíte zo zaslaním údajov ( obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma ), tak zaškrtnite súhlas zo zaslaním údajov – novinka od roku 2016.
 9. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Postup pre zamestnancov

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 1. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 € .
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% ( 3%) , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov ( meno a adresa, nie však poukázaná suma ) novinka od roku 2016.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% ( 3%) v náš prospech.