Predĺženie možnosti poukázať 2% z Vašich daní

Ak daňovník podá daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, môže aj v tomto prípade v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. V nadväznosti na § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov správca dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane poukáže na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.